Društvena odgovornost

Društvena zajednica

IDAS posluje u uslovima ekonomske tranzicije društva koje se suočava sa velikom nezaposlenošću (posebno mlađe populacije), sa društvenim sferama kojima su potrebne značajne promene i sa brojnim drugim problemima. IDAS se trudi da dâ doprinos u prevazilaženju problema tako što se trudi da obezbedi posao i zaposli što više radnika, a daje i mogućnost značajnom broju preduzetnika da postanu kooperanti IDAS-a, podstičući time njihov razvoj i uključivanje u društvene tokove. IDAS pruža finansijsku i tehničku pomoć velikom broju domaćih dobavljača.

Životna sredina

Upravljanje zaštitom životne sredine za IDAS ne znači samo pridržavati se zakona i sprečiti zagađivanje životne sredine. Čvrsto verujemo da je pravilan odnos prema životnoj sredini veoma bitan u poslu i da spada među osnovne zadatke firme, kao ključni činilac održivog razvoja. Kao rezultat naših napora da sačuvamo životnu sredinu 2013. godine smo uskladili poslovne aktivnosti sa zahtevima standarda za zivotnu sredinu ISO14001.