Na prvom mestu:

Kontrola kvaliteta

Kontrola kvaliteta podrazumeva ulaznu kontrolu sirovina i alata, kao i međufaznu, vizualnu i finalnu kontrolu proizvoda. Sektor merenja i kontrole je opremljena svim neophodnim modernim uređajima za merenje dimenzija, oblika i površina naših proizvoda. Svi uređaji su etalonirani i merenja se vrše prema propisanim procedurama, u skladu sa standardom. Cilj kontrole kvaliteta je kontinuirano praćenje celokupnog procesa proizvodnje i otklanjanje svakog tipa neusaglašenosti.

Pored konvencionalnih i mnogobrojnih mehaničkih i digitalnih mernih instrumenata, naše preduzeće poseduje i moderne 3D CMM koordinatne merne mašine: DEA Global 7.10.7 i dve Tesa MICRO-HITE.