Kontrola kvaliteta

Pored konvencionalnih i mnogobrojnih mehaničkih i digitalnih mernih instrumenata, naše preduzeće poseduje i modernu 3D koordinatnu mernu mašinu BROWN&SHARP, kao i CNC koordinatnu mernu mašinu Wenzel LH 64.

Naše preduzeće posluje po slecećim standardima: