Najvažniji resurs

Ljudski resursi

Glavni zadatak upravljanja ljudskim resursima znači osigurati da u svakom trenutku odgovarajući broj zaposlenih, sa odgovarajućom strukturom kvalifikacija i sposobnosti bude raspoređen na radna mesta nužna za ostvarenje ciljeva, zadataka i misija radne organizacije. Njihova kreativnost, inovativnost, motivisanost, informisanost, osobine su koje ih čine drugačijim od ostalih resursa u preduzeću. To su njihove glavne karkteristike koje se moraju prepoznati, dozvoliti da se koriste i moraju se očuvati.

IDAS se trudi da stvori dugoročne veze sa svojim zaposlenima, a to čini ulažući u osposobljavanje radnika kroz praktičnu obuku, edukaciju i neprekidno učenje. Poštujemo zaposlene kao ličnosti i sve njihove nacionalne i kulturne različitosti. IDAS pruža jednake mogućnosti svim zaposlenima, kao i kandidatima koji konkurišu za posao. Poštujemo pravo svakoga da uskladi profesionalne obaveze i svoje slobodno vreme. Činimo sve da zaposleni ne budu diskriminisani na radnom mestu. Cilj IDAS-a je da razvija i da održava dobre i zdrave odnose među zaposlenima. Želimo da zaposleni budu ponosni što su deo uspešnog preduzeća i da IDAS bude ponosan na znanje i stručnost svojih zaposlenih.

Svakog meseca IDAS nagrađuje najbolje radnike. Nagrada predstavlja priznanje zaposlenima za poseban doprinos u svakodnevnom radu i komunikaciji sa saradnicima tokom prethodnog meseca.

Zapošljavanje

Izbor novozaposlenih se vrši na osnovu mnogih parametara. Tim stručnih ljudi vrši izbor među pristiglim molbama kandidata. Testiranja su sastavni deo procesa selekcije, te praktikujemo više krugova intervjua sa različitim članovima komisije. Probni rad nakon izbora kandidata je obavezan deo procesa a mi, sa naše strane, obezbeđujemo profesionalno uvođenje u posao i potrebne obuke.

Osim traženog obrazovanja, iskustvo u mašinskoj industriji je poželjna karakteristika članova našeg tima. Želja za učenjem, motivisanost za rad i kreativnost su najpoželjnije karakteristike naših kadrova. Postanite član našeg tima – pošaljite vaš CV sa fotografijom i motivaciono pismo na email:office@www.idas-metal.com. Vaši podaci će ući u našu bazu potencijalnih radnika i bićete pozvani na intervju i testiranje čim se ukaže potreba za radnikom vašeg profila.