Izrada mašina kao budućnost strategije razvoja

Montaža

Idas Montažu modula i mašina vidi kao svoju budućnost. Već duži niz godina, Idas vrši sklapanje i montiranje modula, za potrebe celokupnih linija-mašina naših kupaca. Kako mehaničkih, tako i pneumatskih komponenti i električnih delova, u veće sklopove i module. Nakon sklapanja vrši se testiranje funkcije modula.

Pored proizvodnje i obrade pojedinačnih delova, nudimo vam još jednu sveobuhvatnu uslugu: montažu modula. Kao iskusna kompanija u mašinskom inženjerstvu, u mogućnosti smo da precizno i sigurno montiramo sve potrebne komponente. Koristeći vaše spiskove delova, planove montaže i uputstva za izgradnju, kombinujemo pojedinačne delove kako bismo formirali željeni sklop. Naravno, tokom čitavog procesa strogo se pridržavamo vaših smernica za kvalitet. Stalni dijalog sa kupcem omogućava nam da uvek fleksibilno reagujemo na moguće razvojne korekcije ili uska grla isporuke. Pored toga, uvek osiguravamo punu sledljivost sa kompletnom dokumentacijom svih ugrađenih delova i koraka. Po završetku montaže vršimo funkcionalna ispitivanja sklopova, kako bismo mogli da garantujemo da se vaš sklop može bez oklevanja instalirati.