Montaža

Pored proizvodnje i obrade pojedinačnih delova, nudimo vam još jednu sveobuhvatnu uslugu: montažu modula. Kao iskusna kompanija u mašinskom inženjerstvu, u mogućnosti smo da precizno i sigurno montiramo sve potrebne komponente. Koristeći vaše spiskove delova, planove montaže i uputstva za izgradnju, kombinujemo pojedinačne delove kako bismo  formirali željeni sklop. Naravno, tokom čitavog procesa strogo se pridržavamo vaših smernica za kvalitet. Stalni dijalog sa kupcem omogućava nam da uvek fleksibilno reagujemo na moguće razvojne korekcije ili uska grla isporuke. Pored toga, uvek osiguravamo punu sljedivost sa kompletnom dokumentacijom svih ugrađenih dijelova i koraka. Po završetku montaže vršimo funkcionalna ispitivanja sklopova, kako bismo mogli da garantujemo da se vaš sklop može bez oklevanja instalirati.