Sa ovim smo povecali nase kapaictete za glodanje gabaritnih delova, i sa time postali konkurentniji u obradi takvih tipova proizvoda.